Autor migol37

Jak przebiega rekrutacja do gimnazjum?

Rekrutacja do gimnazjum

Rekrutacja do gimnazjum może przebiegać różnie, w zależności od poszczególnych szkół. Bardzo często jednak rekrutacja do gimnazjów samorządowych odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu. Rekrutacja do gimnazjum wymaga dostarczenia dokumentów, takich jak świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Istotny jest także przebieg egzaminu szóstoklasisty, a także uzyskany z niego wynik.

Najczęściej na początku lipca komisja rekrutacyjna gimnazjów informuje o listach kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych. Natomiast w ciągu siedmiu dni od dnia podania do wiadomości publicznej listy kandydatów nieprzyjętych i przyjętych, rodzice mogą wystąpić ze specjalnym wnioskiem o uzasadnienie, czyli opis Dlaczego kandydat nie został przyjęty do danego gimnazjum. Uzasadnienie to sporządzane jest przez Komisję rekrutacyjną w terminie pięciu dni od wystąpienia przez rodzica ze stosownym wnioskiem. Tego typu uzasadnienie musi zawierać wszystkie przyczyny odmowy przyjęcia ucznia, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do gimnazjum. Niezbędne jest także wskazanie jaką liczbę punktów uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym. Na tym etapie rodzice mogą również odwołać się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Jakie są kryteria przyjęć?

Głównym kryterium przyjęcia do gimnazjum jest wynik uzyskany z egzaminu szóstoklasisty. Istotne są także oceny widoczne na świadectwie szkolnym. Jeżeli natomiast w związku z postępowaniem rekrutacyjnym w danej placówce oświatowej nadal pozostają wolne miejsca, wówczas niezbędne jest przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

Rekrutacja uzupełniająca przebiega w identyczny sposób, czyli rodzice składają wnioski do gimnazjum w papierowej formie lub w systemie elektronicznym. Po czym szkoła ogłasza do publicznej wiadomości listę osób przyjętych i nieprzyjętych do danego gimnazjum. Niezbędne jest tak że ogłoszenie harmonogramu rekrutacji oraz wszelkich wskazówek dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie.


Rada Rodziców w szkole

Rada Rodziców w szkole - jakie zadania i obowiązki?

Placówki oświatowo-opiekuńcze, czyli po prostu szkoły to tak naprawdę wyjątkowo złożone "organizmy". Warto zau
Autor
Sylwetka absolwenta gimnazjum

Sylwetka absolwenta gimnazjum - jaka powinna być?

Gimnazjum często nazywane jest swoistym okresem przejściowym pomiędzy szkołą podstawową, a finalnym udanie się
Autor
Native speaker online

Nauka języka angielskiego z native speakerem online - szybkie i skuteczne rezultaty!

Ostatnie lata zmieniły nasze przyzwyczajenia. Pandemia pokazała, że praca zdalna i hybrydowa może być wydajna,
Autor
Jakie lektury obowiązują w gimnazjum

Obowiązkowe lektury w gimnazjum - Ranking najbardziej popularnych w 2023

Lektury szkolne to nieodłączny element edukacji uczniów gimnazjalnych, mający na celu rozwijanie umiejętności
Autor
Rekrutacja do szkoły dokumenty

Rekrutacja do szkoły - dokumenty i kryteria

W życiu każdego dziecka przychodzi moment, w którym swoje ulubione zabawki będzie ono musiało zamienić na szko
Autor