Portal poświęcony Niepublicznemu Gimnazjum w Warszawie


Gimnazjum numer 1

Stolica Polski, w której uczy się ponad dwieście pięć tysięcy uczniów, jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym. Niepubliczne Gimnazjum nr 1, jest jedną z najlepszych szkół tego typu w Polsce. Oprócz bogatego programu nauczania, szkoła oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne, od zajęć sportowych po przedstawienia teatralne. Więcej informacji o tej prestiżowej placówce i jej programach można znaleźć na tej stronie internetowej.

Niepubliczne Gimnazjum nr 1 jest jedną ze szkół w Polsce cieszących się nieposzlakowaną opinią. Oprócz bogatego programu nauczania szkoła oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne, od sportowych po teatralne. Ważną częścią kształcenia są rozwinięte klasy dwujęzyczne.

Jednym z najpopularniejszych zajęć pozalekcyjnych w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 jest grupa teatralna. Każdego roku grupa wystawia różne przedstawienia.

Innym popularnym zajęciem pozalekcyjnym jest drużyna piłkarska. W ostatnich latach drużyna radzi sobie bardzo dobrze i popularyzuje uprawianie sportu wśród młodzieży.

W szkole działa też wiele klubów. Jedno z nich poświęcone jest studiom nad komunikacją, co pozwala uczniom poznawać inne kultury i języki. Klub taneczny spotyka się po lekcjach trzy razy w tygodniu i skupia się na różnych stylach, takich jak hip hop, jazz i balet. Inny klub oferuje uczniom możliwość pracy z profesjonalistami w dziedzinie sztuki multimedialnej i projektowania graficznego.

Program nauczania oraz informacje dla uczniów i rodziców

Program nauczania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 został opracowany z myślą o przygotowaniu uczniów do życia w XXI wieku. Obejmuje on szeroki zakres tematów, od matematyki i nauk przyrodniczych po nauki humanistyczne. Uczniowie mają także możliwość rozwijania zainteresowań pozaszkolnych, takich jak przedstawienia teatralne czy karate. Na stronie internetowej szkoły znajdują się wszystkie dostępne informacje o programach nauczania, w tym szczegółowy wykaz kursów oferowanych na każdym poziomie oraz zajęć pozalekcyjnych.

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dla uczniów i rodziców. Szkoła oferuje różnorodne programy dla uczniów. Kadra pedagogiczna opracowała międzynarodowy program nauczania, który obejmuje całe spektrum wiedzy, od podstaw matematyki, przez programowanie, po fizykę. Celem szkoły jest rozwijanie u każdego ucznia zamiłowania do nauki i przygotowanie go do życia w przyszłości poprzez zapewnienie mu wszechstronnej edukacji, która obejmuje zarówno doskonałość w nauce, jak i rozwój społeczny.

Ostatnio dodane

Rekrutacja do gimnazjum

Jak przebiega rekrutacja do gimnazjum?

Rekrutacja do gimnazjum może przebiegać różnie, w zależności od poszczególnych szkół. Bardzo często jednak rek

Autor migol37
Rekrutacja do szkoły dokumenty

Rekrutacja do szkoły - dokumenty i kryteria

W życiu każdego dziecka przychodzi moment, w którym swoje ulubione zabawki będzie ono musiało zamienić na szko

Autor migol37
Sylwetka absolwenta gimnazjum

Sylwetka absolwenta gimnazjum - jaka powinna być?

Gimnazjum często nazywane jest swoistym okresem przejściowym pomiędzy szkołą podstawową, a finalnym udanie się

Autor migol37
dziennik ucznia online

Dziennik ucznia online – wady i zalety

Dziennik ucznia online to bardzo duże udogodnienie dla nauczycieli, ale też dla rodziców, którzy w do

Autor migol37
Zebrania dla rodziców w gimnazjum

Zebrania dla rodziców w gimnazjum - cel i znaczenie

Niektórzy rodzice niechętnie uczestniczą w szkolnych zebraniach i często szukają wymówek, by nie musieć się na

Autor migol37
Rada Rodziców w szkole

Rada Rodziców w szkole - jakie zadania i obowiązki?

Placówki oświatowo-opiekuńcze, czyli po prostu szkoły to tak naprawdę wyjątkowo złożone "organizmy". Warto zau

Autor migol37