Gimnazjum nr 1 w Warszawie MEN.gov.pl
Kontakt E-dziennik
1 września 2015

Zebrania wychowawców z rodzicami

Terminy zebrań w roku szkolnym 2016 / 2017:

- zebrania w I semestrze - 08.09.; 20.10.; 17.11.2016 r.

- informacja o ocenach i zagrożeniach w I semestrze - 15.12.2016 r.

- wywiadówka po I semestrze - 26.01.2017 r.

- zebrania w II semestrze 09.03.; 06.04.2017 r.

- informacja o ocenach i zagrożeniach w II semestrze 18.05.2017 r.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Wydarzenia