Gimnazjum nr 1 w Warszawie MEN.gov.pl
Kontakt E-dziennik
1 września 2016

Kalendarz szkolny 2016 / 2017

I. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2016 r.

II. Podział na semestry

   I semestr - 1.09.2016 r. - 22.01.2017 r.

   II semestr - 23.01.2017 r. - 23.06.2017 r.

III. Zebrania wychowawców z rodzicami:

- zebrania w I semestrze - 08.09.; 20.10.; 17.11.2016 r.

- informacja o ocenach i zagrożeniach w I semestrze - 15.12.2016 r.

- wywiadówka po I semestrze - 26.01.2017 r. godz. 17:30

- zebrania w II semestrze 09.03.; 06.04.2017 r.

- informacja o ocenach i zagrożeniach w II semestrze 18.05.2017 r.

IV. Przerwy świąteczne, ferie i dni wolne:

Boże Narodzenie 23.12. – 31.12.2016 r.

Ferie zimowe - 13.02. – 26.02.2017 r.

Wielkanoc - 13.04. – 18.04.2017 r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych - 31.10.2016 r.; 02.05.2017 r.; 16.06.2017 r.

V. Ślubowanie klas I – 11.10.2017 r.

VI. Egzaminy gimnazjalne

część humanistyczna – 19.04.2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wos-u - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 20.04.2017 r.(czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

część z języka obcego-nowożytnego - 21.04.2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - czerwiec 2017 r.

VII. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 23 czerwca 2017 r.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Wydarzenia