Gimnazjum nr 1 w Warszawie MEN.gov.pl
Kontakt E-dziennik
19 sierpnia 2016

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego - czwartek 01.09.2016 r. 

Klasy I - rozpoczęcie roku odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 900.

Klasy II i III – rozpoczynają rok szkolny o godzinie 1000 spotkaniami z wychowawcami klas w swoich salach.

16 lipca 2016

Dodatkowe informacje o uczniu

Do rodziców uczniów przyjętych do klas I w roku szkolnym 2016 / 2017.

Uprzejmie prosimy o pobranie (plik PDF do pobrania), wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły dodatkowych informacji o uczniu. Informacje zawarte we wskazanym formularzu są potrzebne do organizacji zajęć w roku szkolnym 2016 / 2017. Prosimy o ich dostarczenie możliwie jak najszybciej. Formularz można również wypełnić na miejscu w sekretariacie.

15 lipca 2016

Kandydaci do gimnazjum - składanie oryginałów świadectw

Kandydaci zakwalifikowani do gimnazjum składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego w sekretariacie w dniach 18 - 19 lipca 2016 roku do godz. 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu do gimnazjum danego ucznia jest udostępniona w sytemie rekrutacji. Lista kndydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 1 jest wywieszona w siedzibie szkoły przy ulicy Tynieckiej 25.

24 czerwca 2016

Rekrutacja do gimnazjum

Przyjmowanie kopii / oryginałów świadectw i wyników sprawdzianu

24 - 27.06.2016 r. w godz. 8:00 - 16:00

28.06.2016 r. w godz. 8:00 - 15:00

26 czerwca 2016

Koniec roku szkolnego

 

 Galeria zdjęć i relacja video

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Wydarzenia