Gimnazjum nr 1 w Warszawie MEN.gov.pl
Kontakt E-dziennik
11 maja 2017

Uwaga uczniowie i rodzice

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz w związku z uchwała nr XLV/108/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., uprzejmie informuję iż z dniem 1 września 2017 r.:

  1. Dotychczasowe Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25 zostaje włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16.

Z poważaniem                                         

Barbara Dąbrowska                                 

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Wydarzenia