Gimnazjum nr 1 w Warszawie MEN.gov.pl
Kontakt E-dziennik
15 lutego 2016

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dotyczy duplikatów legitymacji i duplikatów świadectw

Zgodnie z treścią § 26 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz.893, z późn. zm.) Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, informuje, iż:

Uczeń, który zgubi lub zniszczy legitymację szkolną składa w sekretariacie szkoły podanie i wnosi opłatę* w wysokości 9 złotych
(równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu)

Do podania należy dołączyć zdjęcie o wymiarach 30 x 42 mm.

Za wydanie duplikatu świadectwa opłata* w wysokości 26 złotych
(równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu)

* Opłata musi być wniesiona na rachunek bankowy:

BH Regionalne Centrum Rozliczeń nr konta:

96 1030 1508 0000 0005 5037 1006

 

Wzór podania

Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Data urodzenia
Klasa

Do Dyrektora Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Roberta Schumana
Warszawa, ul. Tyniecka 25

 

PODANIE

Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu legitymacji szkolnej. Informuję, iż oryginał został zniszczony/zgubiony*.

 

Z poważaniem

Podpis ucznia

 

* - należy podać powód

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Wydarzenia