Gimnazjum nr 1 w Warszawie MEN.gov.pl
Kontakt E-dziennik
16 lipca 2016

Dodatkowe informacje o uczniu

Do rodziców uczniów przyjętych do klas I w roku szkolnym 2016 / 2017.

Uprzejmie prosimy o pobranie (plik PDF do pobrania), wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły dodatkowych informacji o uczniu. Informacje zawarte we wskazanym formularzu są potrzebne do organizacji zajęć w roku szkolnym 2016 / 2017. Prosimy o ich dostarczenie możliwie jak najszybciej. Formularz można również wypełnić na miejscu w sekretariacie.

15 lipca 2016

Kandydaci do gimnazjum - składanie oryginałów świadectw

Kandydaci zakwalifikowani do gimnazjum składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego w sekretariacie w dniach 18 - 19 lipca 2016 roku do godz. 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu do gimnazjum danego ucznia jest udostępniona w sytemie rekrutacji. Lista kndydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 1 jest wywieszona w siedzibie szkoły przy ulicy Tynieckiej 25.

24 czerwca 2016

Rekrutacja do gimnazjum

Przyjmowanie kopii / oryginałów świadectw i wyników sprawdzianu

24 - 27.06.2016 r. w godz. 8:00 - 16:00

28.06.2016 r. w godz. 8:00 - 15:00

26 czerwca 2016

Koniec roku szkolnego

 

 Galeria zdjęć i relacja video

22 czerwca 2016

Zakończenie roku szkolnego 2015 / 2016

Zakończenie roku szkolnego  dla klas I

* Uroczystość zakończenia roku w sali gimnastycznej – piątek 24.06.  godz. 9:00

* Po uroczystości spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw w klasach.

Zakończenie roku szkolnego  dla klas II

* Uroczystość zakończenia roku w sali gimnastycznej – piątek 24.06.  godz. 10:00

* Po uroczystości spotkanie z wychowawcą i rozdanie świadectw w klasach.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Wydarzenia